Kompozit Deck Profilleri KOMDECK

Kullanım Alanları

 • Villa Teras, Veranda Zemin Döșemeleri
 • Tüm Bahçe Yürüme Yolları
 • Havuz Kenarları
 • Ev ve Otellerin Banyo – Duș Zeminleri
 • Cafe ve Alıșveriș Merkezlerinin Zemin Döșemeleri
 • Park Mobilyaları
 • Sokak Bankları
 • Çöp Kovaları
 • Korkuluklar
 • Çiçeklikler
 • Prefabrik Binalar
 • Köpek Kulübeleri

Avantajları

 • Su, Nem ve Rutubetten
 • EtkilenmezGeri Dönüștürülebilir
 • Kıymıklanma, çatlama, eğilme, bükülme yapmaz
 • Antibaktariyeldir
 • Renk Ömrü Uzundur
 • Yosunlanmaz
 • Ahșaba göre suya ve neme dayanlıklıdır
 • Montajı Kolaydır
 • Kaymayı Önler
 • Bakım Gerektirmez
 • Darbelere Karșı Dayanıklıdır
 • Uzun ömürlüdür

Özellikleri KOMDECK KOMPOZİT DECKLERİN

Montajı Kolaydır

Verimli Maliyet

Yosun Tutmaz

Boyanabilir, Cilalanabilir

Antibakteriyeldir

Doğal Ahşap Görünümlüdür

Geri Dönüşümlüdür

İstenilen Boyda Üretilir

Su ve Nemden Etkilenmez

Çevre Dostudur

Bakım Gerektirmez

Termit, Mantar ve Böceklere Karşı Dayanıklıdır

Kaymaz Yüzey

Çürümez

Kıymıklanmaz, Parçalanmaz

Kullanıcı Dostudur

Uzun Ömürlüdür

Geç Yanma Özelliğine Sahiptir

Hazır Ürünlerimiz ÖZEL ÜRETİLMİŞ